Sociale Verkiezingen

Product

In het kader van de sociale verkiezingen biedt Group S aan de cliënten van Group S – Sociaal Secretariaat (loonbeheer):

 • een basispakket "Sociale Verkiezingen"
 • sociaaljuridische begeleiding
 • bijstand in sociale audit, collectieve onderhandelingen en conflictbeheer
 • gedecentraliseerde opleidingen
 • outsourcing.

Basispakket « Sociale Verkiezingen »

ordiDit pakket bevat:

 • een complete en praktische juridische gids
 • een software (zie hierna)
 • een juridische en technische opleidingscyclus
 • juridische begeleiding door een « adviseur sociale verkiezingen » die het dossier van de onderneming tijdens gans de procedure persoonlijk opvolgt
 • infoflashes via e-mail om de werkgever zeer snel te informeren over het laatste nieuws ter zake en hem de formaliteiten herinneren die in elke etappe van de verkiezingsprocedure moeten worden vervuld
 • toegang tot een technische/informaticahelpdesk en een juridisch callcenter.

De software « Sociale Verkiezingen » wordt online aangeboden in een volledig beveiligde modus (@SP-modus met een certificaat per post/gebruiker). Het is een software:

 • ontwikkeld door een intern ervaren informaticateam
 • zeer gebruiksvriendelijk
 • beantwoordt aan de actuele standaard
 • met de meest nuttige informatie op de inputschermen, zoals de stappen die moeten worden ondernomen op niveau van een werkblad.

Met deze software krijgt men gemakkelijk toegang tot een webruimte die specifiek bestemd is voor de cliënten van het pakket en het volgende bevat:

 • de ganse juridische en technische documentatie onder elektronische vorm,
 • informatieflashes over de acties die vóór, tijdens en na de verkiezingsprocedure moeten worden ondernomen,
 • de antwoorden op de meestgestelde vragen (FAQ),
 • een gepersonaliseerde verkiezingskalender.

assistanceSociaaljuridische bijstand

De sociaaljuridische bijstand van Group S biedt een volledige dekking , zowel individueel als collectief.

Bijstand in sociale audit, collectieve onderhandelingen en conflictbeheer

Vóór de procedure:

 • voorstudie voor het bepalen van de technische bedrijfseenheden, het aantal te begeven mandaten…
 • voorstudie betreffende de aanpassing van de structuren van de onderneming vóór de start van de procedure
 • voorstudie betreffende de oprichting van de overlegorganen, de bescherming tegen ontslag…
 • onderhandeling met de vakorganisaties over de structuur van de onderneming, de bepaling van de technische bedrijfseenheden, de verhoging van het aantal conventionele mandaten…

Tijdens de procedure:

 • bemiddelingsacties
 • conflictbeheer en conflictvoorkoming
 • hulp bij interne communicatie…

Na de sociale verkiezingen:

 • bijstand in de onderneming bij de oprichting van de overlegorganen
 • bijstand in collectieve onderhandeling voor de uitwerking van reglementen van interne orde, de opstelling van collectieve bedrijfsovereenkomsten tot vaststelling van een rationeel kader voor de vakbondswerking…

Gedecentraliseerde opleidingen

formationDeze opleidingen zijn vanaf nu toegankelijk omdat ze kunnen bijdragen tot het anticiperen op de gebeurtenissen en u kunnen behoeden voor reële krachtsverhoudingen in het kader van uw toekomstige onderhandelingen met de vakorganisaties.

Deze opleidingen worden in de onderneming gegeven en kunnen gaan over :

 • regels en structuur van het sociaal overleg in België
 • praktisch, strategisch en tactisch beheer van de overlegorganen
 • syndicale technieken tot bezetting van het terrein, de manier van werken van de vakbonden, de syndicale doctrines en strategieën
 • regels voor de oprichting en werking van de overlegorganen
 • het C.P.B.W. in al zijn aspecten: de evolutie van het wettelijke kader sinds de welzijnswet van 1996, het begrip ‘de nodige tijd’…
 • de kunst te onderhandelen met de vakbonden en de bevoegde overheid
 • voorkoming en beheer van sociale conflicten
 • methodes om het syndicaal absenteïsme te bestrijden voor het te laat is.

Outsourcing

Om beroep te kunnen doen op outsourcing moet men vooraf intekenen op het basispakket « Sociale Verkiezingen » van GROUP S.

Naargelang de behoeften, omvat dit:

 • het gebruik van de software om er alle nuttige gegevens voor iedere etappe van de procedure in te voeren (signaletiek van de onderneming, kiezerslijsten, kandidatenlijsten, …) en productie van de berichten en andere documenten
 • drukken van de berichten en andere documenten, verzending van de geproduceerde documenten, aanplakking en verdeling ervan…

Zich goed voorbereiden, is anticiperen...

Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen hebt of het bezoek van een van onze medewerkers wenst!

 


Berekening
van het effectief personeelsbestand

met


contact mail

Site Group S
Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contact        Groep S 2011